De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. iTecca B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

 

The information contained in this e-mail and in any attachments is intended solely for the attention and use of the named addressee(s). The use of this information by others than the named addressee(s) is prohibited. It is not allowed to disclose, copy or distribute this information. iTecca B.V. is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this e-mail, nor for any delay in its receipt.